ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑ ΝΕΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΝΕΟ Επιδοτούμενο πρόγραμμα

Εξοικονομώ 2021

Ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών με επιδότηση έως 75%

Το πρόγραμμα “Εξοικονομώ 2021”, ειναι η εξέλιξη του γνωστού προγράμματος "Εξοικονoμώ Αυτονομώ (2020)" Μάθετε περισσότερα για το Εξοικονόμώ Αυτονομώ (2020), το οποίο σας παρέχει επιδότηση εως και το 75% της συνολικής δαπάνης που θα πραγματοποιηθεί για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας.

Το νέο πρόγραμμα αποσκοπεί στην ενεργειακή αναβάθμιση 50.000 κατοικιών με έμφαση στα φτωχά νοικοκυριά, καθώς και τις περιοχές που αντιμετωπίζουν δυσμενέστερες καιρικές συνθήκες.

Οι αιτήσεις θα αξιολογούνται με μοριοδότηση ενεργειακών, οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων, το ποσοστό ενίσχυσης θα φθάνει έως 75%!

Επιδότηση έως και 75%

Ποσοστά Επιδότησης Ανά Κατηγορία Εισοδήματος:

Τα ποσοστά επιχορήγησης για το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 φτάνουν έως και το 75% και κλιμακώνονται ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος.

Σε περίπτωση όπου η χρήση κατοικίας γίνεται από τον αιτούντα (ιδιοκατοίκηση), το ποσοστό επιχορήγησης είναι κλιμακωτό ανά εισοδηματική κατηγορία, όπως φαίνονται στον παρακάτω πίνακα

Σε περίπτωση όπου η χρήση κατοικίας γίνεται από πρόσωπο διαφορετικό από τον αιτούντα (δωρεάν παραχώρηση/ενοικίαση), το ποσοστό επιχορήγησης είναι σταθερό και ανεξάρτητο εισοδηματικής κατηγορίας, με ποσοστό 40% Επιχορήγηση.

Κατ. Ατομικό Εισόδ. Οικογενειακό Εισ. Ποσοστό Επιχ/σης Ιδιοκατοίκηση από τον αιτούντα Ποσοστό Επιχ/σης Δωρεάν Παραχώρηση σε έτερο πρόσωπο/Ενοικίαση
1 Έως 5.000 € Έως 10.000 € 75% 40%
2 από 5.000 € έως 10.000 € από 10.000 € έως 20.000 € 70% 40%
3 από 10.000 € έως 20.000 € από 20.000 € έως 30.000 € 55% 40%
4 από 20.000 € έως 30.000 € από 30.000 € έως 40.000 € 45% 40%
5 από 30.000 € έως 50.000 € από 40.000 € έως 60.000 € 40% 40%

Για αιτήσεις πολυκατοικίας, όταν συμμετέχει το σύνολο των χιλιοστών της Πολυκατοικίας, προβλέπεται πρόσθετη επιχορήγηση (bonus) +10% στο προβλεπόμενο ποσοστό επιχορήγησης του κάθε συμμετέχοντος διαμερίσματος.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

Επιλέξιμες δαπάνες

  • Aντικατάσταση κουφωμάτων & συστημάτων σκίασης
  • Tοποθέτηση μονώσεων [θερμοπροσόψεων,ταράτσας ή/και pilotis]
  • Συστήματα θέρμανσης - ψύξης (π.χ. Φυσικό αέριο,Αντλία θερμότητας, A/C κτλ.)
  • Aναβάθμιση συστήµατος ζεστού νερού χρήσης
  • Eγκατάσταση Έξυπνων ψηφιακών συστημάτων και τεχνολογιών που συμβάλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας

Γενικές Προϋποθέσεις Επιλεξιμότητας Κατοικίας

Μία κατοικία, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες γενικές προϋποθέσεις:

  • Υφίσταται νόμιμα
  • Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα
  • Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία
  • Έχει καταταγεί βάσει του Πρώτου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Α’ Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα

Κριτήρια και Ποσόστωση για την Προτεραιοποίηση και τη διαμόρφωση της Σειράς Κατάταξης των αιτήσεων

Τα κριτήρια βάσει των οποίων θα γίνεται η προτεραιοποίηση των αιτήσεων και επομένως διαμορφώνεται η Σειρά Κατάταξης είναι ενεργειακά, εισοδηματικά και κοινωνικά. Τα κριτήρια αυτά καθώς και ο αντίστοιχος συντελεστής που διαμορφώνει τη βαρύτητά τους αναγράφονται στον ακόλουθο πίνακα.

Α/Α Κριτήριο Βαρύτητα Συντελεστών Καλύτερη βαθμολογία (100 μόρια) Χειρότερη βαθμολογία (0 μόρια)
Κ 1 Ανηγμένο κόστος εξοικονόμησης ενέργειας* 50% 0,2 0,9
Κ 2 Βαθμοημέρες 7% 1,4069 0,218
Κ 3 Ενεργειακή κλάση, βάσει Α’ ΠΕΑ 5% Η Γ
Κ 4 Παλαιότητα κατασκευής 3% 1955 και κάτω 2011
Κ 5 Εισόδημα (€)/μέλος οικογένειας 14% 1.000(€)/άτομο οικογένειας 30.000(€)/άτομο οικογένειας
Κ 6 ΑμεΑ** 7% Σταθερό Σταθερό
Κ 7 Πολύτεκνοι*** 7% Σταθερό Σταθερό
Κ 8 Μονογονεϊκή Οικογένεια 7% Σταθερό Σταθερό

Μέγιστο ποσοστό βαρύτητας συντελεστών 100%

*Το ανηγμένο κόστος εξοικονόμησης ενέργειας θα προκύπτει από τη διαφορά στην κατανάλωση βάσει Α ΠΕΑ και σεναρίου προς το προτεινόμενο κόστος παρεμβάσεων.
** Ως Α.Μ.Ε.Α. στο πρόγραμμα λαμβάνονται υπ’ όψιν ο αιτών, ή ο/η σύζυγος (σε περίπτωση οικ. εισοδήματος)
***Αναγκαίο πρόσφατο (εντός εξαμήνου) Πιστοποιητικό Πολυτεκνικής Ιδιότητας της ΑΣΠΕ και πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
Η εξίσωση υπολογισμού βαθμολογίας από τον οποίο θα προκύπτει η Σειρά Κατάταξης βάσει και των ανωτέρω κριτηρίων είναι ο εξής: 𝛣𝛼𝜃𝜇𝜊𝜆𝜊𝛾ί𝛼= 𝐾1∙50%+𝐾2∙7%+𝐾3∙5%+𝐾4∙3%+𝐾5∙14%+𝐾6∙7%+𝐾7∙7%+𝐾8∙7%

Επικοινωνήστε μαζί μας για να μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα

Επίσημη σελίδα προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021: Σε αναμονή δημοσίευσης

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΟΔΗΓΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» pdf εδω.