ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑ ΝΕΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επιδοτούμενο πρόγραμμα
"Εξοικονόμηση κατ οίκον II"

Αναβαθμίστε ενεργειακά το σπίτι σας με επιδότηση που φτάνει το 70%!

Τι είναι το πρόγραμμα "Εξοικονόμηση κατ οίκον II";

Το πρόγραμμα “Εξοικονόμηση κατ’οίκον”, ειναι ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα απο το ΕΣΠΑ, το οποίο σας παρέχει επιδότηση εως και το 70% της συνολικής δαπάνης που θα πραγματοποιηθεί για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας.

Ποια είναι τα κίνητρα;

Ποσοστά Επιδότησης Ανά Κατηγορία Εισοδήματος:

Τα ποσοστά επιχορήγησης για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον II» φτάνουν έως και το 70% και κλιμακώνονται ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος και τον αριθμό των προστατευόμενων μελών, ενώ ο προϋπολογισμός εργασιών φτάνει μέχρι και 25.000 ευρώ.

Αναλυτικά:

Κατ. Ατομικό Εισόδ. Οικογενειακό Εισ. Βασικό Ποσοστό Επιχορ. Αύξηση Επιχορήγησης ανά εξαρτ. τέκνο Μέγιστο Ποσοστό Επιχορ.
1 Έως 10.000€ Έως 20.000€ 60% 5% 70%
2 από 10.000 € έως 15.000 € από 20.000 € έως 25.000 € 50% 5% 70%
3 από 15.000 € έως 20.000 € από 25.000 € έως 30.000 € 40% 5% 70%
4 από 20.000 € έως 25.000 € από 30.000 € έως 35.000 € 35% 5% 70%
5 από 25.000 € έως 30.000 € από 35.000 € έως 40.000 € 30% 5% 50%
6 από 30.000 € έως 35.000 € από 40.000 € έως 45.000 € 25% 5% 50%
7 από 35.000 € από 45.000 € 0% 0% 0%

Ως εισόδημα λαμβάνεται το «εισόδημα επιβολής εισφοράς» του τμήματος Γ2 «Εκκ. Ειδ. Εισφοράς Αλληλ.» του εκκαθαριστικού σημειώματος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος

Ποιες είναι οι επιλέξιμες δαπάνες

Οι παρεμβάσεις που επιδοτούνται απο το πρόγραμμα χωρίζονται σε τέσσερις [4] κατηγορίες, με τις υποκατηγορίες τους.

Οι τέσσερις κατηγορίες είναι κουφώματα & συστήματα σκίασης, μονώσεις, συστήματα θέρμανσης και συστήµατος παροχής ζεστού νερού χρήσης.

Αναλυτικά

1. Κουφωμάτα & συστήματα σκίασης
Αντικατάσταση Κουφωμάτων
Συστήματα σκίασης (ρολλά πατζούρια τέντες κτλ.)
2. Μονώσεις
Θερμομόνωση Τοιχοποιίας
Μόνωση ταράτσας
Μόνωση Pilotis
3. Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης
Φυσικό Αέριο
Αντλία Θερμότητας
Ενεργειακό τζάκι
Σόμπες
Σύστημα θέρμανσης με πετρέλαιο
3. Συστήµατα παροχής ζεστού νερού χρήσης
Ηλιακός Θερμοσίφωνας

Ποια είναι η διαδικασία

Για την υποβολή της αίτησης αλλά και την παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου υπάρχει η δυνατότητα πρόσληψης Συμβούλου Έργου, το κόστος του οποίου καλύπτεται από το πρόγραμμα (100% επιδοτούμενο ποσό).
Το κόστος των δύο (2) (Π.Ε.Α.) Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης είναι 100% επιδοτούμενο ποσό και επιστρέφεται σε δικό σας λογαριασμό κατά την τελική εκταμίευση.

Χρήσιμα αρχεία

ΟΔΗΓΟΣ Α ΚΥΚΛΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ II»

ΟΔΗΓΟΣ Β ΚΥΚΛΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ II»

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ Α' ΦΑΣΗΣ - ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΕΑ