ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑ ΝΕΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ Ι

Ενεργειακή αναβάθμιση κατοικίας στον Πειραιά, στα πλαίσια του προγράμματος Εξοικονόμηση κατ οίκον. Οι παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν είναι:
- Αντικατάσταση κουφωμάτων
- Προμήθεια & Εγκατάσταση Αντλίας θερμότητας DAIKIN HT
- Προμήθεια & Εγκατάσταση θερμαντικών σωμάτων