ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑ ΝΕΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΙΙ

Ενεργειακή αναβάθμιση κατοικίας στην περιοχή της Σαλαμίνας, στα πλαίσια του προγράμματος Εξοικονόμηση κατ οίκον ΙΙ. Οι παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν είναι:
- Προμήθεια & Εγκατάσταση Αντλίας θερμότητας LG R32 THERMA V
- Προμήθεια & Εγκατάσταση Θερμαντικών σωμάτων
- Προμήθεια & Εγκατάσταση Η/Θ κεραμοσκεπής