ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑ ΝΕΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ - ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

Εγκατάσταση φυσικού αερίου στο Κέντρο της Αθήνας.