ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑ ΝΕΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΙΙ

Ενεργειακή αναβάθμιση κατοικίας στην Νέα Φιλαδέλφεια, στα πλαίσια του προγράμματος Εξοικονόμηση κατ οίκον ΙΙ. Οι παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν είναι:
- Αντικατάσταση κουφωμάτων
- Προμήθεια & Εγκατάσταση Αντλίας θερμότητας LG R32
- Προμήθεια & Εγκατάσταση θερμαντικών σωμάτων
- Προμήθεια & Εγκατάσταση Η/Θ
- Τοποθέτηση τεντών Επιπλέον εργασίες:
- Αντικατάσταση ηλεκτρολογικού πίνακα & ενίσχυση παροχής