ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑ ΝΕΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ

Προμήθεια & εγκατάσταση αντλίας θερμότητας DAIKIN, σύνδεση με συλλέκτες της θέρμανσης ανά όροφο με θερμοστάτη ανά όροφο & κάλυψη εξωτερικών σωληνώσεων και συλλεκτών με αλουμίνιο της εταιρείας EUROPA.