ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑ ΝΕΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

Αποκοπή όλων των διαμερισμάτων από την κεντρική θέρμανση και εγκατάσταση νέων σωληνώσεων και φυσικού αερίου σε κάθε διαμέρισμα.