ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑ ΝΕΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

Αναβάθμιση κεντρικής θέρμανσης με την εγκατάσταση καυστήρα & παροχή φυσικού αερίου.