ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑ ΝΕΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

Αυτονόμηση διαμερίσματος στην Κηφισιά, την χρήση χαλκοσωλήνα στο δίκτυο του αερίου. Σύνδεση με τα θερμαντικά σώματα και παροχή ζεστού νερού.