ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑ ΝΕΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αγώνας δρόμου για το νέο ΕΣΠΑ - Εξοικονόμηση ενέργειας & υποδομές στις πρώτες δράσεις, μέσα στο καλοκαίρι

Τον Ιούλιο αναμένεται να ξεκινήσει το πρόγραμμα συνολικού ύψους 4,67 δισ. ευρώ, το οποίο θα αφορά σε υποδομές και εξοικονόμηση ενέργειας, έρευνα και καινοτομία και ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

 

Μέσα στον Ιούλιο κάνει «πρεμιέρα» το νέο τομεακό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ (2014-2020) με τον υψηλότερο προϋπολογισμό, με την ελπίδα να «ζωντανέψει» η αγορά και να «ξεπαγώσει» η επιχειρηματικότητα. Πρόκειται για το «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ), το οποίο απευθύνεται στο σύνολο της χώρας και αγγίζει τα 4,67 δισ. ευρώ δημόσιας δαπάνης.

 

Οι πρώτες δράσεις που θα βγουν στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ στηρίζονται σε τρεις πυλώνες: υποδομές και εξοικονόμηση ενέργειας, έρευνα και καινοτομία, καθώς επίσης ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων και δράσεις μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Ταμείου.

Στελέχη του υπουργείου Ανάπτυξης διαβεβαιώνουν πως οι δράσεις που θα μας απασχολήσουν μέχρι 31.12.2015 θα έχουν προσδιοριστεί μέσα στον Ιούνιο. Κύκλοι προσκείμενοι στο υπουργείο Οικονομίας, ωστόσο, εκφράζουν επιφυλάξεις για το κατά πόσον θα καταφέρουν να βγουν στον «αέρα» οι προκηρύξεις σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα.

 

Αυτό που προέχει, όπως αναφέρουν, είναι να εξειδικευτεί ο εφαρμοστικός νόμος για τη διαχείριση των πόρων του νέου ΕΣΠΑ, ο οποίος έχει ψηφιστεί στα τέλη του 2014. Ο μηχανισμός των συναρμόδιων υπουργείων πάντως δουλεύει ώστε να ξεκινήσει το νέο ΕΣΠΑ το συντομότερο δυνατό και με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο.

 

Υπενθυμίζεται πως το ΕΠΑνΕΚ επικεντρώνεται σε 9 τομείς αιχμής, όπως: αγροδιατροφή-βιομηχανία τροφίμων, ενέργεια, εφοδιαστική αλυσίδα, πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες, περιβάλλον, τουρισμός, τεχνολογίες πληροφορικής & επικοινωνιών (ΤΠΕ), Υγεία και υλικά-κατασκευές. Το ΕΠΑνΕΚ έχει προϋπολογισμό 4,67 δισ. ευρώ δημόσια δαπάνη, εκ των οποίων τα 3,65 δισ. ευρώ προέρχονται από διαρθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Η «μερίδα του λέοντος» θα απορροφηθεί από τις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες - αυτές που έχουν κατά κεφαλήν ΑΕΠ μικρότερο από το 75% του μέσου όρου της Ε.Ε. Πρόκειται για ένα ποσοστό 63% της χρηματοδότησης, το οποίο μεταφράζεται σε 2,91 δια ευρώ και αφορά σε Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ηπειρο, Θεσσαλία και Δυτική Ελλάδα. Οι περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες Αττική και Νότιο Αιγαίο θα απορροφήσουν το 21% του προϋπολογισμού - περίπου 990 εκατ. ευρώ.

 

Σε αυτές το ΑΕΠ υπερβαίνει το 90% του ευρωπαϊκού μ.ό. Τέλος, στις υπόλοιπες περιφέρειες (Δυτική Μακεδονία, Στερεά Ελλάδα, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο και Κρήτη), οι οποίες βρίσκονται σε μετάβαση, καθώς το ΑΕΠ κυμαίνεται μεταξύ 75%-90%, θα αποδοθούν περί τα 761 εκατ. ευρώ (16%).

 

Παραδείγματα δράσεων ανά πυλώνα:

 

  • Υποδομές και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας: Εξοικονόμηση ενέργειας σε οικίες και σε δημόσια κτίρια.
  • Έργα ενεργειακών υποδομών: διασύνδεση Κυκλάδων, 3η δεξαμενή Ρεβυθούσας, πιλοτικό σύστημα τηλεμέτρησης κ.λπ.
  • Αναβάθμιση πληροφοριακών υποδομών της Δημόσιας Διοίκησης για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της επιχειρηματικότητας: Τουριστικές-πολιτιστικές υποδομές
  • Δράσεις ενίσχυσης ΜμΕ και δράσεις μέσω του ΕΚΤ : Υποστήριξη για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων κατά προτεραιότητα στους εννέα τομείς (μέσω του ΕΚΤ).
  • Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας μικρομεσαίων στους στρατηγικούς τομείς: Σχέδια κοινωνικών εταίρων και συλλογικών φορέων εκπροσώπησης επιχειρήσεων και επαγγελματιών για την αναβάθμιση επαγγελματικών προσόντων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε διάφορους κλάδους της οικονομίας.
  • Δράσεις δημόσιου χαρακτήρα για ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος: Χρηματοδοτικά εργαλεία για μικρομεσαίους μετά από εκ των προτέρων αξιολόγηση (δάνεια, εγγυήσεις, μικροπίστωση, επιχειρηματικά κεφάλαια κ.ά.).
  • Δράσεις στον τομέα Ερευνας & Τεχνολογίας, Δράσεις διεθνούς συνεργασίας στην Ερευνα και Τεχνολογία (συνέργειες με ευρωπαϊκές πολιτικές έρευνας και καινοτομίας): Επενδυτικά σχέδια ερευνητικών υποδομών (φάση εκκίνησης για την υλοποίηση του Εθνικού Οδικού Χάρτη Ερευνητικών Υποδομών) και Δράσεις ενίσχυσης επιχειρήσεων με ή χωρίς συνεργασία με ερευνητικούς φορείς στους τομείς της έξυπνης εξειδίκευσης (π.χ. προδημοσίευση Προγράμματος Ανάπτυξης Βιομηχανικής Ερευνας και Τεχνολογίας).

 

Πηγή: b2green.gr