ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑ ΝΕΑ E-SHOP ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εξοικονόμηση κατ΄Οίκον ΙΙ: Όλες οι λεπτομέρειες για τον Β Κύκλο που ξεκινά 10 Ιουλίου

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος στις 10 με 12 Ιουλίου θα ξεκινήσουν οι αιτήσεις για τον νέο κύκλο του προγράμματος «Εξοικονομώ Κατ Οίκον II». Στο πλαίσιο του προγράμματος θα χρηματοδοτηθούν 25.000 νοικοκυριά με ποσοστά επιδότησης έως και 70%.

Στο προηγούμενο «Εξοικονομώ» το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν ότι δεν υπήρξε αξιολόγηση των προτάσεων, αλλά ως κριτήριο ήταν ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης. Έτσι έμειναν εκτός τα φτωχά νοικοκυριά που έχουν κατοικίες 40 και 50 ετών και τις μεγαλύτερες ανάγκες σε εξοικονόμηση ενέργειας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου, οι νέες αιτήσεις για το νέο κύκλο του προγράμματος θα γίνονται σταδιακά ανά περιφέρεια μέχρι εξάντληση των πόρων της κάθε περιφέρειας, για να περιοριστούν προβλήματα υπερφόρτωσης του πληροφοριακού συστήματος.

Το διάστημα που θα δίνεται για κάθε περιφέρεια, θα είναι μόνο 3 μέρες. Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να συγκεντρώσουν έγκαιρα τα δικαιολογητικά και να απευθυνθούν σε μηχανικό για την ενεργειακή επιθεώρηση της κατοικίας τους.

 

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει όλη την διαδικασία του προγράμματος. Καλέστε μας στο 210 23 16 362 ή δείτε εδω άλλους τρόπους επικοινωνίας για να σας ενημερώσουμε. 

Μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα εδώ 

 

Ποιες είναι οι αλλαγές στον νέο κύκλο

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του αρμόδιου Υπουργείου Περιβάλλοντος, υπάρχουν δύο σημαντικές αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο πρόγραμμα.

Πρώτον, υπάρχει διεύρυνση του εισοδηματικού ορίου της τελευταίας κατηγορίας. Συγκεκριμένα, η έβδομη κατηγορία στην οποία είχαν τη δυνατότητα χορήγησης μόνο άτοκου δανείου, χωρίς επιδότησης, φυσικά πρόσωπα και οικογένειες με εισόδημα έως 40.000 ευρώ θα ανέβει στα 80.000 ευρώ.

Δεύτερον, το εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό, για την επιλογή της κατηγορίας επιδότησης θα καθορίζεται από τις φορολογικές δηλώσεις του 2019 (οικονομικό έτος 2018). Επομένως, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να έχουν υποβάλλει τη φορολογική τους δήλωση πριν την έναρξη του προγράμματος.

 

Πότε θα ξεκινήσουν οι αιτήσεις

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα, για την υποβολή αιτήσεων θα ανοίγει ανά περιφέρεια και θα είναι:

 

 • 10 – 12 Ιουλίου: Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας
 • 15 – 16 Ιουλίου: Δυτικής Μακεδονίας, Ιονίων Νήσων, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Κρήτης
 • 17 – 19 Ιουλίου: Αττικής, Νοτίου Αιγαίου.

 

Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται

 

Τα δικαιολογητικά έγγραφα θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά κατά φάσεις, από τον ενδιαφερόμενο σε συνεργασία με τον ενεργειακό σύμβουλο (μηχανικό) και είναι τα παρακάτω:

 

 • Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) που θα εκδοθεί από τον ενεργειακό επιθεωρητή σε δυο στάδια της αίτησης.
 • Δελτίο ταυτότητας του φυσικού προσώπου που κάνει την αίτηση ένταξης. Εναλλακτικά δύναται να προσκομισθεί διαβατήριο.
 • Οικοδομική άδεια για το κτήριο που γίνεται αίτηση επιδότησης ή οποιοδήποτε άλλο σχετικό έγγραφο που να το νομιμοποιεί.
 • Ενιαίο Τέλος Ακινήτων (ΕΤΑΚ) ή λογαριασμός της ΔΕΗ (ή άλλου παρόχου).
 • Έντυπο πρότασης παρεμβάσεων για τις εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης που θα γίνουν μέσα από το πρόγραμμα.
 • Οικονομικές προσφορές υποψηφίων αναδόχων προμηθευτών
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του προσώπου που αιτείται την ένταξη στο πρόγραμμα.
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 των συγκύριων του ακινήτου.
 • Το τελευταίο Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος του ατόμου που αιτείται την επιδότηση.
 • Το τελευταίο αντίγραφο της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) για το οικονομικό έτος 2018, του ατόμου που κάνει την αίτηση, εφόσον η συγκεκριμένη κατοικία χρησιμοποιείται από τον ίδιο. Αν όμως η χρήση του ακινήτου έχει αλλάξει πρόσφατα και δεν αποδεικνύεται από το Ε1, χρειάζεται να κατατεθεί στην αίτηση μια υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 για τη χρήση του κτηρίου ως κατοικία.

 

Οι εργασίες που καλύπτει το πρόγραμμα είναι:

 

 • Αντικατάσταση κουφωμάτων
 • Μόνωση στέγης/ταράτσας
 • Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων
 • Συστήματα ψύξης/θέρμανσης
 • Ηλιακός θερμοσίφωνας
 • Συστήματα σκίασης

 

Επιλέξιμες ιδιοκτησίες

 

Οι επιλέξιμες για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα κατοικίες είναι η μονοκατοικία, η πολυκατοικία καθώς και το μεμονωμένο διαμέρισμα.

Θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία, να υφίσταται νόμιμα, να έχει καταταχθεί βάσει του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης σε κατηγορία ίση ή χαμηλότερη της «Δ» και να μην έχει κριθεί κατεδαφιστέα η να έχει προηγηθεί διαδικασία τακτοποίησης.

 

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει όλη την διαδικασία του προγράμματος. Καλέστε μας στο 210 23 16 362 ή δείτε εδω άλλους τρόπους επικοινωνίας για να σας ενημερώσουμε. 

 

 

Πηγή: alunet.gr