ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑ ΝΕΑ E-SHOP ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρόστιμα έως 10.000 ευρώ για καυστήρες θέρμανσης χωρίς «σφραγίδα» επιθεωρητών

Με πρόστιμο από 1.000 έως και 10.000 ευρώ απειλούνται οι ιδιοκτήτες κτισμάτων που δεν έχουν πραγματοποιήσει επιθεώρηση των συστημάτων θέρμανσης -εφόσον διαθέτουν- των ιδιοκτησιών τους.

Όπως προβλέπεται στον Ν. 4122/2015 με τον οποίο ενσωματώνεται στην ελληνική νομοθεσία η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/27 για την ενεργειακή απόδοση, από 1.1.2016 τα συστήματα θέρμανσης των κτιρίων πρέπει να επιθεωρούνται υποχρεωτικά τουλάχιστον κάθε 5 έτη για συστήματα με λέβητες συνολικής ωφέλιμης ονομαστικής ισχύος από 20-100 κιλοβάτ και τουλάχιστον κάθε 2 έτη για συστήματα άνω των 100 κιλοβάτ. Στις περιπτώσεις που τα συστήματα χρησιμοποιούν αέριο ως καύσιμο, οι επιθεωρήσεις πρέπει να γίνονται ανά 4 έτη.

 

Από την 1η Ιανουαρίου 2016, είναι υποχρεωτική η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) και για κτίσματα μικρότερα των 50 τετραγωνικών μέτρων, όταν αυτά ενοικιάζονται ή πωλούνται, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4122/2015. Πρέπει να σημειωθεί ότι από το 2011 που ξεκίνησε η εφαρμογή του θεσμού, η έκδοση ΠΕΑ ήταν υποχρεωτική για κτίσματα άνω των 50 τ.μ. Σύμφωνα με τον ίδιο νόμο, σε όλες τις εμπορικές διαφημιστικές καταχωρίσεις στον Τύπο και το Διαδίκτυο για τη διάθεση προς πώληση ή προς μίσθωση κτιρίου ή κτιριακής μονάδας που διαθέτει πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης, απαιτείται η αναγραφή του δείκτη ενεργειακής απόδοσης (ενεργειακή κατηγορία) του κτιρίου, όπως αυτός προκύπτει από το ΠΕΑ.

Η μη τήρηση των παραπάνω υποχρεώσεων μπορεί να επισύρει πρόστιμο από 1.000 έως 10.000 ευρώ, όπως προαναφέρθηκε, ανάλογα με την επιφάνεια και τη χρήση του κτιρίου, το βαθμό υπαιτιότητας του υπόχρεου κ.λπ.

 

Υπενθυμίζεται ότι από τις 9 Ιανουαρίου 2011 ξεκίνησε και στη χώρα μας ο θεσμός της ενεργειακής επιθεώρησης των κτιρίων και της έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) για τις περιπτώσεις πώλησης και μίσθωσης ακινήτων, καθώς και μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής κάθε νέου κτιρίου.

 

Ο θεσμός της ενεργειακής επιθεώρησης των κτιρίων και της έκδοσης ΠΕΑ ισχύει για τις ακόλουθες κυρίως περιπτώσεις:

  1. πώλησης κτιρίων και διαμερισμάτων,
  2. μίσθωσης ενιαίων κτιρίων και διαμερισμάτων (για τα διαμερίσματα η υποχρέωση ξεκίνησε από τις 9 Ιανουαρίου 2012),
  3. μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής κάθε νέου κτιρίου ή τη ριζική ανακαίνιση υφιστάμενων κτιρίων.

 

Το θέμα των επιθεωρήσεων και των ΠΕΑ θα συζητηθεί εκτενώς σε συνέδριο που πραγματοποιεί η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων, την Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2016, στην Πάτρα.